Thứ Sáu, 3 tháng 8, 2018

YSS WEEK - PHUỘC CHẤT, GIÁ TỐT!

Cơ hội cho các bạn săn Phuộc chất Giá tốt chính hiệu YSS Thái Lan:
1. MUA TẠI TRẠMMIỄN PHÍ công thay.
💵 15% OFF các dòng YSS bình dầu.
💵 10% OFF các mẫu còn lại.

2. MUA ONLINE(+ Phí ship)
💵 15% OFF tất cả Phuộc YSS khi đặt hàng.

⏰  Áp dụng từ 4/8 - 12/8 tại các trạm dịch vụ PTCH: http://phutungchinhhieu.com/He-thong-tram.aspx

phuoc-yss-sonic-1.jpg

phuoc-yss-air-blade.jpg

phuoc-yss-sh.jpg

phuoc-yss-luvias.jpg

phuoc-yss-luvias-1.jpg