Thứ Hai, 16 tháng 7, 2018

Flash sale: Vệ sinh nồi, kim phun buồng đốt nửa giá!

CHỈ 3 NGÀY 17-18-19/7:
💵 50% OFF Vệ sinh nồi chỉ còn 25k.
💵 50% OFF Vệ sinh kim phun buồng đốt bằng dung dịch 3M (sản xuất tại Mỹ) chỉ còn 70k.

Áp dụng tại các trạm dịch vụ Phụ Tùng Chính Hiệu.
http://phutungchinhhieu.com/He-thong-tram.aspx

2.jpg

4.jpg

1.jpg

3.jpg

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét