Hiển thị các bài đăng có nhãn bình ắc quy aspira. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn bình ắc quy aspira. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2019

FLASH SALE: BÌNH ẮC QUY XE MÁY !

Bình ắc quy xe máy trung bình sử dụng từ 2-3 năm. Để phòng ngừa rủi ro khi di chuyển, việc kiểm tra, bảo dưỡng và thay thế bình ắc quy là vô cùng quan trọng:
💵 15% OFF bình ắc quy GS 
💵 20% OFF bình ắc quy Aspira
💵 MIỄN PHÍ kiểm tra bình ắc quy, hệ thống sạc và sạc bình

 CHỈ 3 NGÀY 2-3-4/4 tại các trạm dịch vụ Phụ Tùng Chính Hiệu
http://phutungchinhhieu.com/He-thong-tram.aspx

binh-ac-quy-aspira-air-blade-3.jpg

binh-ac-quy-aspira-air-blade.jpg

binh-ac-quy-aspira-air-blade-4.jpg

binh-ac-quy-aspira-air-blade-1.jpg