Thứ Tư, 21 tháng 3, 2018

FLASH SALE: VỆ SINH KIM PHUN, BUỒNG ĐỐT NỬA GIÁ!

CHỈ 3 NGÀY 22-23-24/3 tại các trạm dịch vụ PTCH.
💵 50% OFF Vệ sinh kim phun xăng điện tử, buồng đốt bằng máy 3M FIC.
Địa chỉ các trạm dịch vụ: http://phutungchinhhieu.com/He-thong-tram.aspx

4.jpg