Thứ Hai, 11 tháng 6, 2018

FLASH SALE: VỆ SINH NỒI, KIM PHUN BUỒNG ĐỐT NỬA GIÁ!

CHỈ 3 NGÀY 12-13-14/6:
💵 50% OFF Vệ sinh nồi xe tay ga chỉ còn 25k.
💵 50% OFF Vệ sinh kim phun, buồng đốt bằng dung dịch 3M (sản xuất tại Mỹ) chỉ còn 70k.

 Áp dụng tại các trạm dịch vụ Phụ Tùng Chính Hiệu http://phutungchinhhieu.com/He-thong-tram.aspx

1.jpg

2.jpg

3-1.jpg

4.jpg